BADANIA PRZECIWGRZYBICZNYCH WŁAŚCIWOŚCI SZAMPONÓW FIRMY NISIM

 1.  Przedmiot badań

  Przedmiotem badań na właściwości przeciwgrzybiczne był szampon do włosów suchych i normalnych oraz szampon do włosów tłustych i normalnych - oba firmy NISIM.

 2. Charakterystyka patogeniczności wybranych do badań szczepów grzybów

  Do badań właściwości przeciwgrzybicznych szamponów wybrano cztery szczepy grzybów chorobotwórczych, będących patogenami ludzi i zwierząt:
  1. Candida albicans (Robin) Berkhout,
  2. Geotrichum candidum Link,
  3. Rhodotorula rubra (Demme) Lodder,
  4. Aspergillus fumigatus Fresenius.
  Wszystkie cztery szczepy należądo tzw. grzybów niedoskonałych - Fungi inperfecti.
  Trzy pierwsze szczepy zaliczamy do:
  Klasy Deuteromycetes
  Rzędu Moniliales
  Rodziny Cryptococcaceae.
  Czwarty szczep należy do:
  Klasy Ascomycetes
  Rzędu Eurotiales
  Rodziny Aspergillaceae.
  Wszystkie te gatunki są przyczyną powstawania grzybic u ludzi, bardzo trudnych do wyleczenia. W obrębie owłosionej skóry głowy odpowiedzialne są one zawypadanie włosów, ichnieprawidłowy wzrost, oraz uszkodzenia struktury włosów.

  Candida albicans jest grzybem wywolującym tzw. kadidiozy - czyli drozdżyce. Atakuje skórę, błony śluzowe, oraz narządy wewnętrzne. Kandidioza skóry powoduje tzw. wyprzenia w obrębie fałdów pachwinowych, a także zajmuje rozległe powierzchnie tułowia, kończyn dolnych i górnych, twarzy i skóry owłosionej głowy.

  Geotrichum candidum powoduje geotrichozy płuc, oskrzeli, przewodu pokarmowego, oraz skóry. W obrębie skóry geotiichoza objawia się wystąpieniem drobnych krost przechodzących w owrzodzenia, najczęściej na przedramionach i goleniach, grzbiecie stopy, oraz na skórze owłosionej głowy.

  Rhodotorula rubra jest również drożdżakiem atakującym paznokcie i skórę owłosionej głowy.

  Aspergillus fumigatus jest grzybem bardzo rozpowszechnionym w przyrodzie, wywołuje ciężkie zakażenia dróg oddechowych, płuc, spojówek, przewodów słuchowych oraz skóry i paznokci. W obrębie skóry jest izolowany najczęściej ze zmian łupieżowatych skóry owłosionej głowy.

 3. Metodyka badań

  a) rodzaj metody
  W badaniu właściwości przeciwgrzybicznych szamponów finny NISIM zastosowano metodę płytkowo-studzienkową
  b) odczynniki
  Używano pożywki maltozowo-agarowej, pożywki agarowej Čapek, roztworu Nystatyny leczniczej o stężeniu 1000 j.b. (jednostek biologicznych) W objętości 0,4 cm3
  c) opis zastosowanej metody
  Badania wykonywano na szalkach Petri'ego. 0 wysokości 20 mm i średnicy 100 mm. Na szalki wylewano po 10 ml podłoża agarowego. Dla szczepów Candida, Geotrichum i Rhodotorula podłożem była pożywka maltozowo-agarowa. Dla szczepu Aspergillus podłożem była pożywka agarowa Čapek. Po zastygnięciu pożywki każdą szalkę zakażano odpowiednią zawiesiną grzyba. Na zakażonej powierzchni agaru wycinano okrągłe studzienki o średnicy 10 mm, a następnie wlewano do nich po 0,4 cm3 badanego roztworu szamponu. Substancja przeciwgrzybiczna, dyfmidując do podłoża, hamuje wzrost szczepu patogenicznego, tworząc strefy zahamowania wzrostu patogenu wokół studzienki; Średnica tych stref jest przyjęta za miarę aktywności biologicznejbadanej substancji. Dla każdego badanego szczepu, jako porównanie zastosowano roztwór grzybobójczego antybiotyku Nystatyny o stężeniu 1000 j.b. w objętości 0,4 cm3. Szczepy hodowano w termostacie w temperaturze 28°C. Oba szampony rozcieńczono do 50% i 30%.

 4. Wyniki badań

  Wszystkie próby wykonano w trzech powtórzeníach. Przedstawionew poniższej tabeli wartości średnic stref zahamowań wzrostu pategenu, są średnimi arytmetycznymi.

 5. Wnioski

  Oba szampony firmy NISIM wykazują bardzo dobre. działanie przeciwgrzybiczne. I tak, szampon do włosów suchych i normalnych, w rozcieńczeniu 50%, działał na Candida i Rhodotorula dwa razy silniej niż Nystatyna. Szampon do włosów tłustych i normalnych, w rozcieńczeniu 50%, działał na drożdżaki i Aspergillus równie mocno lub lepiej niż Nystatyna. Również 30% roztwory obu szamponów wykazywały dobre właściwości przeciwgrzybiczne, w stosunku do badanych patogenów, porównywalne z działaniem Nystatyny.

 6. Piśmiennictwo

  1. Lodder J.: The Yeast a taxonomical study,,2.Aufl. North-Holland Publishing Corp., Amsterdam, London, 1970
  2. Ąjello L., Georg L.K., Kaplan W., Kaufinan L.;.Laboratory Manual for Medical Mykology, Public Health Service Publication, Washington, 1966
  3. Prochacki H.: Podstawy mikologiilekarskiej, Państwowy Zaklad.Wydawnictw Lekarskich, Warszawa, 1975
  4. Woźniak W.(red): Mikrobiologioczne,metodyrbadańleków i materiałów biologicznych, PZWL Warszawa, 1973.