Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 1997 r., nr 133, poz. 883) określa zasady postępowania przy przetwarzaniu danych osobowych osób fizycznych.
Sklep będzie dysponował Państwa danymi osobowymi, które są niezbędne do zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług handlowych.
Dane osobowe służą tylko i wyłącznie do sprzedaży zamawianych towarów.
Ponadto wykorzystywane są w działaniach marketingowych, takich jak: przekazywanie informacji o promocjach, produktach itp. jeśli klient wyraził na to zgodę.
Zgodnie z przepisami ustawy zapewniamy Państwu prawo wglądu do własnych danych osobowych oraz możliwość ich poprawiania.
W przypadkach wymienionych w art. 23, ust. 1, pkt. 4 i 5 ustawy, mogą Państwo złożyć pisemne oświadczenie dotyczące zaprzestania przetwarzania danych w celach marketingowych lub wobec przekazywania ich innemu administratorowi danych.
U nas Państwa dane są bezpieczne.